Úvod

Evropské studijní centrum s.r.o.

Václavkova 169/1
160 00 Praha 6

Tel.: (+420) 220 512 965
Fax: (+420) 220 511 943

IČ: 247 86 306
DIČ: CZ24786306

info@EvropskeCentrum.cz
www.EvropskeCentrum.cz
www.StudijniCentrum.cz


společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 174136

Evropské studijní centrum s.r.o. je společnost s celostátní působností založená za účelem aktivit zaměřených na oblast vzdělávání, trhu práce i rozvoje podniků. Společnost vznikla na základě poptávky ze strany odborné i laické veřejnosti, představitelů státní i privátní sféry a zejména pak vzdělávacích institucí z ČR i zahraničí, s nimiž společnost v různé míře spolupracuje (portfolio zahrnuje vzdělávací instituce různého typu v ČR a zejména pak 218 institucí ze 16 zemí EU včetně orgánů místní samosprávy nebo privátních organizací). Společnost disponuje týmem zkušených odborníků v oblasti specifického a odborného vzdělávání, dotačních titulů, rozvoje lidských zdrojů a zvyšování zaměstnatelnosti a dalších aktivit směřujících k podpoře vzdělávání a zejména zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivců i společností.


Na základě skutečnosti, že společnost sdružuje odborníky z různých oblastí, bude pokrývat skutečně široké spektrum činností nejen na území ČR, ale též v zahraničí. Společným jmenovatelem bude oblast vzdělávání, které však v našem pojetí bude pojato inovativně a dle evropských standardů. Bude tudíž zahrnovat nejen tradiční činnosti jako je organizace aktivit zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti zájemců formou vzdělávacích a osvětových aktivit, ale též zvyšovat povědomí veřejnosti o aspektech, které jsou ve většině zemí EU standardem, ale v ČR zatím nikoliv. Jedná se o propojení privátní a veřejné sféry se vzdělávacími institucemi v rámci programů a projektů regionálních, nadregionálních i velkých Evropských, jež mají za cíl výchovu skutečně konkurenceschopné pracovní síly na evropském trhu práce(programy na zvyšování kvalifikace, inkluze talentů v rámci tzv. Leadership akademie apod.), podporu atraktivnosti krajů (včetně zamezení fluktuace osob z krajů do strukturálně vyspělejších oblastí) včetně budování image krajů i jednotlivých institucí. Zde chceme využít zkušeností našeho týmu i podpory představitelů krajské samosprávy včetně hejtmanů, starostů nebo ředitelů ÚP či oblasti vzdělávání (rektorů VŠ). Součástí bude i poradenství v oblasti dotačních titulů pro veřejnost nebo osvětová činnost.

partneři
úvod | služby | kurzy | jazyky | semináře | projekty | poradenství | rozvoj krajů | kontakty |
Facebook